Hitler og Breivik, finnes det en parallell?

Kald og kalkulerende, ja det er Anders Behring Breivik, men gal?
Breivik har mest sannsynlig en psykopats mangel på empati, men det
alene kan ikke forklare hans forferdelige ondskap. Er det riktig at
denne rettsaken kringkastes i hele og verden?

Vi husker alle hvor vi fant sted 22. juli 2011. Da den grusomme
nyheten veltet inn over tv-kanaler og radiostasjoner. Først terror mot
rehjeringskvartalet deretter skyting mot Arbeiderpartiets ungdomsleir
hvor unge uskyldige mennesker fant sted.

Vi stilte oss alle spørsmålet, hvorfor? Fort ble det tydelig at
massemorderen hadde politiske motiver ved det han gjorde. Hans plan
var å befri Norge som nasjon og hele Europa fra islamisering og
muslimsk styre.

Attentatmannen hadde planlagt dette over 9 år. han hadde laget et
manifest der han i detaljer blant annet skrev hans mål, hvem han mener
er fiender og om Europas fremtid. Når rettsaken nå begynte har det
vært ulike meninger om Breivik skulle få forklare seg og dette
kringkastes.

Det har vært flere argumenter for og i mot at dette skulle bli
kringkastet. Skulle man gi Breivik den taler stolen han ønsket?
Breivik i manifestet har en klar ideologisk begrunnelse som går ut på
å redde Europa fra islamisering og ødeleggelse av vår egen kultur.
Andre har argumentert med at man burde sende på tv, formidle og
dokumentere rettsaken, Breiviks forklaringer i ytringfrihetens navn.
Man mener at argumentet for at hver enkelt person får et innblikk i
hvordan Breivik er veier tyngre, enn frykten for at man gir Breivik
den taler stolen vi vet at han ønsker.

I disse argumentene for og imot om rettsaken skal kringkastes eller
ikke. Kommer det inn et faktum. Vi har fått to ulike ekspert rapporter
fra de sakkyndige rettspsykiaterne. De første kom fram til at Breivik
hadde diagnosen paranoid schizofren og var utilregnelig. Noe som
innebærer at han ikke kan dømmes til fengselsstraff. Et mer folkelig
ord er å si at mannen er gal! Hvis dette stemte ville Breivik bli dømt
til tvunget psykisk helsevern. Det vil si at han i prinsipper vil bli
sluppet fri etter medisinsk behandling. Denne psykiatri rapporten
skapte både redsel, sinne og vantro. Kunne denne hjerteløsheten
forklares/bortforklares med galskap. Krav fra mange hold medførte en
ny vurdering av Breivik. Til manges glede, sjokk og overraskelse
konkluderte neste psykiatri rapport med nye sakkyndige at Breivik ikke
var utilregnelig. Nå hadde man en helt annen situasjon. Denne
etterretningen rapporterte at han ikke var psykotisk i
gjerningsøyeblikket. Det vil si at han kan dømmes til både fengsel og
forvaring uten noen gang å slippe ut. Uansett hva man mener om Breivik
er utilregnelig eller tilregnelig så står spørsmålene der om det er
lurt å kringkaste så syke ideer, holdninger og de groteske detaljene.

Flere har også kommet med at barn kommer hjem fra skolen og skrur på
tv. Ikke bare at de får detaljer, men også får se en massemorder
usensurert få komme med sitt budskap/sin sterke ideologi. Hva gjør man
med barn med innvandrer bakgrunn fra for eksempel ett muslimsk land
eller islam som sin tro? Hva gjør man med disse barna, når de ser en
mann få komme med sin ideologi om islamisering av Europa og
ødeleggelse av vår egen kultur? han står frem på tv og sier ondt om
deres tro. Dette kan også skape uro blant ungdom. "Hvorfor anklager
han akkurat oss? Hva har vi gjort?"

Dette har forankring i høyreekstreme miljøer. Selv om de tar avstand
fra gjerningene så støtter de tanke godset som Breivik formidler. det
har vært innvendinger også om dette kan ha vært næring for de
høyreekstreme og de høyreekstreme miljøer. Man har vært redd for
smitteeffekten den kan ha i miljøer med islam kritiske røster. Er det
ett poeng i fremtiden at vi må ta de innvandringsfiendtlige holdninger
mer på alvor. ikke tie i hjel, men tørre og debattere og møte dem,
møte disse holdningene.

Breivik hevder selv at han har prøvd alt han kunne for at hans
meninger skulle komme på trykk i aviser og vises på tv-kanaler.
Attentatet og terroren var det eneste han kunne gjøre for å formidle
budskapet sitt.

Er Breivik bare avsindig og utilregnelig. Ja, da er det vel ikke så
farlig å kringkaste denne rettsaken, men sett at dette er holdninger
som er mere omfattende enn vi liker å tenke eller ta innover oss. Da
er det kanskje ikke så farlig å gi en sånn mann så mye plass og så
mange muligheter til å formidle et budskap som fører til så mye frykt,
redsel og usikkerhet hos mange.

Ikke uten grunn tenker jeg at det vinnes tydelige paralleller mellom
Breivik og Hitler. 8. november 1923 da Hitler var 34 (Breivik er 33)
skjøt han med en pistol i taket på en øl bar i Meinich. Hoppet opp på
bordet ig skrek "nasjonens revolusjon har brutt ut". Breivik mener
også at han startet en revolusjon. Dette skriver han om i manifeste.
Da Hitler ble arrestert ønsket han å bruke rettsaken for å formidle
sine ideer og meninger. Det er jo akkurat dette Breivik også vil og
skriver i manifestet som ett av sine mål. Er det riktig å gi etter en
syk massemorders ønsker eller bør hensyn til ofrene og de pårørende
etter 22. juli saken veie tyngre.

Det er mange hensyn å ta, men vi lever i et demokrati med
ytringsfrihet. Der vi alle har rett til å vite, si vår mening samt har
rett til å mene ulike ting. Likevel er det som vi ser argumenter som
taler både for og imot og viser denne rettsaken og alle detaljer på
tv. Det kan påvirke og spre frykt i en talerstol til en massemorder
som Norge aldri har opplevd. Hitler brukte tiden sin i fengsel på å
skrive "Mein Kamph" som var en lang ideologisk rettferdiggjørelse av
rasistiske holdninger. Akkurat som manifestet til Breivik. Hvem vet,
kanskje han skriver noe i fengsel?

I den siste tiden har det blitt tydelig at det finnes krefter,
meninger og holdninger som støtter opp under det ideologiske
tankegodset til Breivik. Breivik får faktisk ganske mange brev, støtte
erklæringer, sympatierklæringer fra mennesker rundt om i verden. De er
enige med han, støtter han og mener han er en helt.

Kanskje er det ikke så lett å avfeie Breiviks meninger ideologi og
holdninger som en gal manns ideer og verden. Når man får spørsmålet om
hvor vidt han kan få bruke denne rettsaken som talerstol til å spre
sitt budskap til likesinnede, men også frykt, sorg og redsel til de
aller fleste.

Ville vi latt Hitler presentere "Mein Kamph" på tv om han levde i dag.
Eller ville vi skjønt at å spre slik frykt, hat og udemokratiske
holdninger ikke er vårt demokrati verdig?

Hva synes dere? (litt forkortet verson)

Hvis noen av dere gidder å lese dette så hadde det vært viktig for meg! For å få en negativ eller positiv tilbakemelding :)

Tusen Takk!<3

Rebecca

Kategori: Annet
Skrevet: 24.04.2012, 15:21Kommentarer

26.04.2012, kl.17:02

haha ,det har jeg ikke tenkt på.. eller har vel kanskje det, men ikke så mye som jeg gjør nå!

bra skrevet!

30.04.2012, kl.10:05

Takk:))

21.05.2012, kl.20:14
Mathildee

Wow, det var utrolig bra skrevet. Synes du ser saken fra et nytt synspunkt som jeg er veldig enig med. Du klarer å skrive skikkelig inntresangt og fengende! Utrolig bra :D


Legg igjen en hilsenNavn:

Mail:

Bloggadresse:

Kommentar:


Dette er et gratisdesign laget av http://meeretea.blogg.no
hits